Dance


🇸🇪 Fick möjlighet att under en eftermiddag arbeta tillsammans med en grupp skickliga dansare i en fantastisk miljö. Marinmuseum har en unik samling av galjonsfigurer från gamla svenska örlogsfartyg. Galjonsfigurerna är utställda i ett fantastiskt rum ute i vattnet. Tack till Marinmuseum för att vi fick vara hos er.
🇬🇧 Had the opportunity to work together with a group of very talented dancers in a fantastic environment. The Marinmuseum – The Naval Museum – in Karlskrona has a unique collection of Figureheads from old Swedish warships. The Figureheads are displayed in a very beautiful room just above the water in the harbour of Karlskrona. Very grateful to the Marinmuseum for allowing us to work in The Figurehead Hall.Advertisement

Air Show


🇸🇪 Flygdag på F17 i Ronneby 25 augusti 2019. Uppvisningspiloten vid F17, Henrik Nyström flyger en – dagen till ära specialmålad – JAS 39C Gripen.
🇬🇧 The Swedish Armed Forces Air Show 2019 was hosted by Blekinge Air Force Base (F 17) in Kallinge on August 25. Display pilot Henrik Nyström flew a, for the day specially painted, JAS 39C Gripen.
Click on the picture for a larger version.